Veel gestelde vragen

Op welke laadpunten kan je Stekker.app momenteel gebruiken?

Op dit moment werkt Stekker.app alleen bij een beperkt aantal laadpalen in Culemborg omdat we in een pilotproject eerst willen leren en ontwikkelen (locatie: Jan Wolkershof, Culemborg). Wij willen "smart charging" eerst goed onder de knie krijgen, inclusief de app en de systemen die het op de achtergrond allemaal mogelijk maken. We hanteren momenteel al dynamische tarieven als er met de Stekker.app laadpas geladen wordt. Laad je op wanneer er lokaal zonne-energie opgewekt wordt, dan krijg je 3 cent korting. Rekening houdend met de voorkeuren van de automobilist en een inschatting van de verwachtte zonne-energie plannen we de laadsessie zo, dat er maximaal op de zon geladen wordt, en met maximale korting. Direct na de pilot-fase gaan we opschalen naar meer locaties. In deze fase gaan we ook een groot deel van het Europese netwerk van laadpalen ondersteunen met onze laadpas en app.

Het laadplein in Culemborg

Kan ik meedoen in de pilot?

Tof dat je je steentje bij wilt dragen! Als je een EV hebt en een smartphone (iPhone of Android) dan kan je meedoen, onder bepaalde voorwaarden. We verwachten dat je ons feedback geeft en dat we samen leren om dit systeem zo goed mogelijk te laten werken. Alleen op de pilotlocatie in Culemborg kunnen we alle EV-merken ondersteunen omdat we daar de EV-laders slim aan kunnen sturen. Ook kunnen we op die locatie het beste rekening houden met de opwekking, omdat we die zelf continue registreren en voorspellen. Woon je niet in de buurt van Culemborg maar heb je wel een Tesla, dan kan je je toch aanmelden voor een testtraject in een later stadium. Vink bij de aanmelding dan aan dat je aan de pilot mee zou willen doen. Alle pilot-gebruikers bevorderen de duurzaamheid van het laden, de zonne-kortingen worden slechts op bepaalde ondersteunde locaties verrekend.

Waarom zou ik slim laden met Stekker.app?

Het is met Stekker.app heel eenvoudig om je bijdrage te leveren aan de energietransitie. Je helpt het aandeel duurzame energie te vergroten door (automatisch) vooral op te laden wanneer er veel duurzame energie opgewekt wordt. Je verhoogt namelijk de gelijktijdigheid, wat CO2 besparingen oplevert èn het financiële rendement op de duurzame opwekking verhoogt. Als we aan dezelfde netverbinding zowel opwekken als laden, zoals op onze pilot locatie in Culemborg, zorgt ons systeem ervoor dat de energie niet eens via het net gaat, maar direct van het zonnedak je auto in gaat. Dit betekent ook dat we het energienet zo min mogelijk belasten en dure investeringen voorkomen kunnen worden. Het vergroten van de zelfconsumptie van de plaatselijke opwekking en het op de juiste momenten ontlasten van het net levert geld op. Dit voordeel delen wij graag met jou, als dank voor het beschikbaar stellen van van jouw EV en jouw flexibiliteit. Je bespaart dus geld en het mileu.

Wordt mijn auto dan wel op tijd opgeladen?

In principe begint het laden altijd gewoon zoals je gewend bent. Bijzonder is dat je een notificatie krijgt zodra het laadproces start om je flexibiliteit op te geven. Als je je gewenste vertrektijd opgeeft en aangeeft hoeveel extra energie je dan geladen wilt hebben kan ons systeem je laadsessie zo inplannen dat deze voordeliger is voor jou, de eigenaar van de laadvoorzieningen en voor het mileu! Alleen als het niet anders kan, zal er duurdere en minder schone stroom van het energienet ingzet worden. Je kan te allen tijde je laadvoorkeuren aanpassen.

Hoe groen is het laden met Stekker.app?

Een groot deel van de stroom uit het net is grijs, dat wil zeggen, deze wordt met fossiele brandstof of kernenergie opgewekt. Als je bij je energieleverancier groene stroom afneemt, gaat dat op basis van Garanties van Oorsprong (ook wel groencertificaten) die ingekocht worden. Partijen die duurzame energie opwekken ontvangen hiervoor per 1000 kWh een GvO en zij kunnen die verhandelen met partijen die meer groene energie verkopen dan ze zelf opwekken. GvO inkomsten stimuleren dus additionele investeringen in duurzame opwekking.

Er bestaan verschillende gradaties in groene stroom. Noorse hydro-energie-certificaten en Nederlandse biomassa zou je als "grijsgroene" stroom kunnen classificeren. Dit omdat in Noorwegen veel duurzaam opgewekt wordt en men in Noorwegen hier de energie van gebruikt. De Noren nemen niet allemaal groene stroom af, dus de certificaten worden in de regel elders aageboden. Als er veel aanbod is daalt daarmee de prijs. Noorse GvO's zijn wel goedkoop, maar zorgen voor weinig investering in meer duurzame opwekking. Nederlandse biomassa-bijmenging wordt vooral gedaan met geïmporteerde biomassa. Stel je hebt bomen die in Canada gekapt worden, dan komt bij verbranding de CO2 vrij. Het is vervuilend om de biomassa over grote afstanden te transporteren en zelfs in het geval van herplant duurt het lang voordat de CO2 weer is opgenomen. In de tussentijd draagt die CO2 bij aan klimaatverandering.

Ook kan de energie uit een laadpaal vergroend worden door GvO's in te kopen. Laden via Stekker.app is daarmee niet alleen 100% op groene energie, het is (indien het niet al 100% groene stroom was) uitsluitend met GvO's van Nederlandse wind en zon. Als er stroom uit biomassa of waterkracht gebruikt wordt, is dit 100% uit Nederland afkomstig.

Wie zijn de initiatiefnemers van Stekker.app?

Stekker app is door Erik de Bruijn en Jankees van Woezik opgericht om elektrisch laden goedkoper en duurzamer te maken.

Erik de Bruijn

Een techliefhebber pur sang. Zo kun je Erik de Bruijn rustig omschrijven. Wie plaatst er anders een chip onder zijn huid? Toch gaat het hem niet om die technologie zelf. Wat hem wel drijft, is: oplossingen ontwikkelen waarmee mensen zelf kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat was al zo toen hij Ultimaker, nu markleider in 3D-printing, oprichtte. En het geldt nu weer bij Stekker.app. Als fervent stekkeraar (sinds 2013) en oogster van zijn eigen zonnestroom (sinds 2015) wilde Erik kunnen kiezen voor duurzaam en op een zo gunstig mogelijk moment laden. Aangezien hier nog geen toepassing voor bestond, ontwikkelde hij deze zelf. En richtte, met Jankees van Woezik, Stekker.app op. Met dit bedrijf streven ze niet zozeer naar maximale winst maar wel naar maximale impact. “We werken eerst in het klein aan een grote meerwaarde voor gebruikers. We willen bewijzen dat dit aantrekkelijk is, ook voor minder tech -minded mensen.”

Jankees van Woezik

Vrijheid. Dat is de grote drijfveer van Jankees van Woezik. Hij bepaalt het liefst zelf waar hij zijn waardevolle tijd aan besteedt. Dit is voor hem dermate belangrijk dat hij zich niets anders kan voorstellen dan zelfstandig zijn. Na zijn opleiding aan de kunstacademie St Joost in Breda koos hij om die reden voor freelancen in ICT. Uit eigen behoefte ontwikkelde hij Timi, een tijdschrijftool voor zelfstandigen. Tijdens een opdracht voor 3D-printerbedrijf Ultimaker klikte het met Erik de Bruijn. Dit vormde de basis voor samenwerking in Stekker.app. Hiervan zijn ze nu samen aandeelhouder. “Ik wil bij voorkeur werken aan producten en diensten met betekenis voor mensen en maatschappij. En beleef plezier in het stukje voor stukje oplossen van de puzzel. Ik wil genieten van wat ik doe, ook als het werk is.”